Hypotheek maandlasten

Wat u in totaal aan hypotheeklasten kwijt bent, hangt af van wat u aan rente en aflossing (of spaar- of beleggingspremie) betaalt. Toch is dat maar een deel van het verhaal. Uw hypotheek is namelijk ook van invloed op uw belastingen. Daardoor kunnen uw vaste lasten dalen of stijgen. Waar moet u rekening mee houden?

Hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrente die u betaalt, mag u aftrekken van uw belastbaar inkomen als u aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

Het percentage waartegen u de hypotheekrente mag aftrekken is in 2018 49,5%, maar dit percentage wordt de komende jaren afgebouwd. Vanaf 2020 wordt die afbouw zelfs versneld.

Door de hypotheekrenteaftrek betaalt u minder inkomstenbelasting: een voordeel dat kan oplopen tot duizenden euro’s per jaar. Wat u aan rente en aflossing (of eventueel spaar- of beleggingspremie) betaalt, noemen we de bruto maandlasten. Trekt u van dat bedrag uw belastingvoordeel af, dan heeft u de netto maandlasten. Hoe groot het belastingvoordeel precies is, rekenen we graag voor u uit.

Eigenwoningforfait

De Belastingdienst beschouwt uw woning als een bron van inkomsten. Daarom moet u een bepaald bedrag bij uw inkomen optellen, het zogenaamde eigenwoningforfait. Over dat bedrag betaalt u belasting. De hoogte van de bijtelling is meestal 0,70% van de WOZ-waarde.

Als u de hypotheek heeft afgelost, geldt voor u de Wet Hillen. Het eigenwoningforfait vervalt dan. In het regeringsakkoord is echter bepaald dat de Wet Hillen over een periode van 30 jaar wordt afgebouwd. Ook met een afgeloste hypotheek gaat u dus vanwege het eigenwoningforfait, belasting betalen over uw woning. Wel moet de wetswijziging nog worden goedgekeurd in de Eerste en Tweede Kamer.

Gemeentelijke en waterschapsbelastingen

Uw gemeente stelt ieder jaar opnieuw vast wat de WOZ-waarde van uw woning is. Deze WOZ-waarde is de grondslag voor gemeentelijke belastingen als onroerendzaakbelasting, riool- en reinigingsrecht. Naast deze lokale belastingen betaalt u nog waterschapslasten. Ook die zijn gekoppeld aan de WOZ-waarde.